Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH

IM. O. DOMINIKA KIESCHA

25 rocznica śmierci O. Dominika Krystiana Kiescha

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich.

19 września 2016 roku przypada 25 rocznica śmierci O. Dominika Krystiana Kiesch (Kisz) OFM

Krystian Antoni Kisz urodził się 25 października 1933 r. w Gliwicach. Edukację rozpoczął w1940 roku w niemieckiej szkole powszechnej w Gliwicach. W roku 1944 rozpoczął naukę w państwowym gimnazjum humanistycznym, jednak przejście frontu w styczniu 1945 uniemożliwiło dalszą naukę.Kontynuacja była możliwa dopiero 1946 roku. Uczęszczał do 6 klasy ośmioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach. Ukończył ją 26 czerwca 1948 r.

W tym samym roku Krystian Kisz wstąpił do Małego Seminarium Zakonu O.O. Franciszkanów (Collegium Seraphicum) w Nysie. 16 czerwca 1951 r. rozpoczął nowicjat prowincji św. Jadwigi w Borkach Wielkich i przyjął imię zakonne Dominik. 25 czerwca 1952 r. złożył pierwszą profesję czasową.

W roku 1953 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu. Profesję uroczystą złożył 19 lipca 1956 r. w Kłodzku. Tonsurę i cztery niższe święcenia przyjął w klasztorze panewnickim 5 lutego 1956 r. z rąk ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu w katedrze wrocławskiej biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Andrzej Wronka.

Bezpośrednio po święceniach, od marca do sierpnia 1958 r. o. Dominik pracował jako katecheta w Dusznikach Zdroju. Jesienią tego roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będąc studentem KUL w latach 1958-1962 o. Dominik był członkiem konwentu na Górze św. Anny.

16 grudnia 1961 r. uzyskał w KUL dyplom ukończenia zaocznych studiów wyższych z zakresu prawa kanonicznego po przedstawieniu pracy magisterskiej na temat "Początki prawnej organizacji kościelnych zakładów dobroczynnych" i po złożeniu egzaminu magisterskiego.

Jeszcze w roku akademickim 1962/1963 o. Dominik rozpoczął wykłady z teologii moralnej we franciszkańskim wyższym seminarium duchownym prowincji św. Jadwigi w Kłodzku.

Obok obowiązków profesora seminarium o. Dominik Kisz sprawował ważne funkcje w prowincji św. Jadwigi:
- w latach 1962-1979, będąc afiliowanym do klasztoru w Kłodzku pełnił urząd wicerektora seminarium (1964-1967),
- przełożony konwentu kłodzkiego (1970-1979)
- definitor (1964-1970). W tym także czasie powrócił do wcześniejszej pisowni swego nazwiska rodowego "Kiesch".
- od czerwca 1967 r. przewodniczący zespołu mającego zmienić i unowocześnić używany w prowincji św. Jadwigi modlitewnik franciszkański Preces communes (Modlitwy wspólne).
- od maja 1983 r. objął wykłady prawa kanonicznego,
- od 9 sierpnia 1979 r. przez 9 lat o. Kiesch pełnił obowiązki prowincjała, jednocześnie kontynuował pracę dydaktyczną w wyższym seminarium w Kłodzku.
- od 25 sierpnia 1988 r. pełnił funkcję gwardiana i kustosza sanktuarium annogórskiego. W związku z przejściem na nową placówkę zakonną uzyskał zwolnienie z obowiązków sędziego przy Metropolitalnym Sądzie Duchownym we Wrocławiu (od 1 października 1988 r.) i z obowiązków członka komisji Synodu Wrocławskiego ds. życia konsekrowanego (3 października 1988 r.).

Jako gwardian na Górze św. Anny o. Dominik podejmował zadania ponadprowincjalne. Był delegatem franciszkańskiej Konferencji Zachodniosłowiańskiej w sprawie misji brazylijskich, sprawował funkcję wizytatora generalnego w sąsiedniej Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

Jako kustosz annogórskiego sanktuarium odprawił 4 czerwca 1989 r. pierwszą w Polsce i na Śląsku mszę św. w języku niemieckim dla ludności śląskiej "czującej po niemiecku".

Był także delegatem generalnym ds. utworzenia piątej prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Nowa prowincja św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu została powołana do życia 19 marca 1991 r. decyzją generała Zakonu o. Johna Vaughna. Swym zasięgiem terytorialnym objęła Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze i Warmię.

O Dominik Kiesch cierpiał na chorobę nowotworową. Zmarł po długich cierpieniach 19 września 1991 r. Krótko przed śmiercią wyznał: "Życie było piękne. Dziękuję Bogu, że mogę umierać na Górze św. Anny. Nie boję się śmierci, bo idę w ramiona Ojca".

O. Dominik został pochowany na cmentarzu zakonnym na Górze św. Anny 23 września 1991 r.

W naszej pamięci szczególnie utkwiły największe wyzwania, którym musiał sprostać o. Dominik Kiesch, a które bezpośrednio wiążą się z Górą Św. Anny. Było to przygotowanie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze św. Anny 21 czerwca 1983 r. O. Dominik, pełniący funkcję prowincjała - powitał papieża podczas Jego spotkania z franciszkanami w bazylice św. Anny i wręczył mu figurkę św. Franciszka wykonaną przez br. Jacka Kośnego. W tym też czasie Górę św. Anny trzykrotnie odwiedzał generał Zakonu Braci Mniejszych o. John Vaughn. Ponadto o. Dominik był organizatorem jubileuszu 750- lecia przybycia franciszkanów na Śląsk. Obchody uświetniło zaproszenie wszystkich trzech generałów zakonów franciszkańskich oraz spotkanie młodzieży franciszkańskiej trzech męskich rodzin zakonnych.

O. Dominik nie był obojętny wobec potrzeb misyjnych Kościoła. Sam często wspominał, że jako młody kapłan myślał o pracy misyjnej. Dlatego gdy pod koniec lat 70 i na początku 80 napłynęły prośby biskupów o pomoc w pracy misyjnej w Boliwii i Togo, O. Dominik (pełniący funkcję prowincjała) wyraził zgodę aby Ojcowie i Bracia, którzy wyrażali gotowość do pracy misyjnej na kontynencie afrykańskim i Ameryce Południowej, wyjechali z Polski i taką pracę podjęli.

26 czerwca 2007 zawiązało się Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich imienia O. Dominika Kiescha, którego celem jest prowadzenie działalności na rzecz ubogich społeczeństw krajów misyjnych Afryki i Ameryki Południowej, poprzez wspieranie posługi misjonarzy franciszkańskich Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu.

(opracowanie na podstawie: "Prawo kanoniczne w państwie autorytarnym. O. Lothar Dudek, o. Adolf Ledwolorz, o. Andrzej Bolczyk, o. Dominik Kiesch- śląscy kanoniści franciszkańscy XX w." Andrzej Szymański, Uniwersytet Opolski)

[dodane: 18-09-2016]

O. Dominik Kiesch wita Jana Pawła II

 

Jan Paweł II na Górze Św. Anny

 

Jan Paweł II na Górze Św. Anny

 

Jubileusz 500 lecia sanktuarium annogórskiego

 

Wizyta na misji w Boliwii

 

Wizyta na misji w Boliwii

 

Wizyta na misji w Boliwii

 

Wizyta na misji w Boliwii

 

Wizyta na misji w Boliwii

 

Wizyta na misji w Boliwii