STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH

IM. O. DOMINIKA KIESCHA

Fala

Artykuł ukazał się w "Fali" - wrzesień 2007