STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH

IM. O. DOMINIKA KIESCHA

Gość Niedzielny

 

   Artykuł ukazał się w Gościu Niedzielnym z 16-12-2007 r.